Service

Service / Vedlikehold

Norsk Fitness Handel har Norges eneste landsdekkende leverandør av service- og vedlikehold på treningsutstyr. Lokale serviceteknikere gjør at vi kan hjelpe våre kunder raskt og effektivt!

Kompetanse områder

  • Styrketreningsapparater
  • Kondisjonsapparater
  • Spinning
  • Sol

Kvalitetsgaranti
Norsk Fitness Handel garanterer at enhver service, vedlikehold eller reparasjon utført av vårt autoriserte personell, er av høy kvalitet. Vårt personell har spesialkompetanse og -utdanning på alt utstyr levert av Norsk Fitness Handel. Vår kompetanse sikrer våre kunder at oppdrag utføres ihht myndigheters og fabrikanters krav og spesifikasjoner.

Reservedelslager
Norsk Fitness Handel har bransjens største reservedelslager. Vårt lager med originaldeler sikrer kortest mulig ventetid for våre kunder. Vedlikehold utført med kompetent personell og originaldeler, sikrer apparatene lang levetid. 

Serviceavtale
En serviceavtale med Norsk Fitness Handel skal garantere våre kunder at apparater kjøpt hos oss har best mulig kvalitet og funksjonalitet. Ved inngåelse av en service avtale, får man gunstige priser både på periodisk vedlikehold og ved akutte reparasjoner.

I serviceavtalen kan man velge periodisk (forebyggende) vedlikehold 1, 2 eller 4 ganger pr år, alt etter behov og bruk av treningsutstyret. Vi kontakter og følger opp deg ihht de inngåtte avtalene. 

Kontakt vår service- og support sjef Morten Wilberg på telefon
22 96 10 53 for mer info.